— Vi gjør dette svært sjeldent. Det er ikke en aktuell problemstilling for oss, sier hun.

Barnevernslederen synes ikke mangelen på anmeldelser er problematisk.

— Dersom et barn blir så mishandlet at han eller hun havner på sykehus, er det rutine at politiet kobles inn. Da fortsetter de etterforskningen på eget initiativ. I andre tilfeller som vi får vite om veileder vi familien og hjelper dem dersom de ønsker å anmelde saken, sier Alver.

— Hva skjer dersom familien ikke vil melde saken til politiet?

— I noen tilfeller vil vi anmelde volden, særlig hvis den har pågått over lang tid. Men vi bidrar først og fremst med råd. Familien bør selv ha interesse for å gå til politiet, sier hun.

Ifølge Alver er det sjeldent barn og voksne oppsøker barnevernet på grunn av voldsproblemer.

— De fleste av våre saker handler om ulike former for omsorgssvikt. Av og til kan det være vold inne i bildet, men det er ikke ofte. De som opplever vold, og ønsker å fortelle om det, drar raskere til legevakt og sykehus enn til barnevernet, sier hun.

En ringerunde til ulike barnevernskontor i kommunen avslører at holdningene til å anmelde voldssaker varierer. Laksevåg anmeldte i fjor tre tilfeller av vold, mens Åsane meldte fire. Leder for barnevernsvakten, Nils Askvik, er ikke overrasket over at barnevernet anmelder få saker.

— Praksis er at man ikke anmelder, fremfor å anmelde. Slik har det vært lenge, sier Askvik. Han tror barnevernet i mange tilfeller ønsker å ordne opp selv for å ikke utløse konflikter.

— Likevel er det flere tilfeller som burde vært politisaker, mener Askvik.