— Vi har relativt god isolasjon mot kulde i taket. Men vi kunne nok ha senket det litt for å spare på varmen, konstaterer Nils Johnsen.

Sammen med konen bor han i en toppleilighet i Lønborglien. Førtidspensjonisten er mer enn gjennomsnittlig interessert i å bruke minst mulig energi i boligen, og har allerede innført flere tiltak for å kutte strømforbruket.

Nå får han trolig følge av mange flere. Norge er nemlig pålagt å energimerke alle boliger fra 4. januar 2009.

**Les også:

Forskere foreslår dyrere strøm når forbruket er størst**

Skala fra A til G

I praksis betyr dette at alle bygg, både eneboliger, leiligheter og offentlige kontorer skal merkes med en bokstav som forteller hvor mye energi de trenger. Skalaen går fra A til G, der G er det dårligste.

— I forhold til da vi bodde i enebolig har vi nok redusert energibruken med 30-40 prosent. Samtidig har vi store vindusflater som gjør at vi nok mister en del varme, sier Johnsen.

På nyåret kommer et dataverktøy i regi av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) der boligeierne selv kan finne ut hvilken energiklasse huset deres befinner seg i. Her skal folk for eksempel få spørsmål om hvor gammel boligen er. Fordi verktøyet inneholder opplysninger om hvilke retningslinjer som gjaldt for husbygging i de forskjellige tidsepokene, kan det regne ut boligens energiklasse. Energimerket bygger på det samme prinsippet som energimerking av hvitevarer, altså en skala fra A-G, hvor A er best.

Vinduer som stjeler varme

  • Dette er relativt enkle data som henter fram typiske verdier som for eksempel hvilken isolasjon som ble brukt. De som ønsker det, kan også velge å legge inn flere detaljer, sier seksjonssjef Birger Bergesen i NVE.

Andre momenter som bestemmer hvilket merke boligen din får, er hvor stor den er, antall og størrelse på vinduer og eventuelle utbedringer som er gjort.

Bergesen i NVE er forsiktig med å anslå når dataverktøyet er klar på nettet.

— Vi starter utprøvingen av dette nye verktøyet i første halvår 2009, sier han.

Skal inn i boligprospektet

  • Markedet ønsker en slik energimerking. For de som skal kjøpe bolig vil dette være en stor fordel. I valget mellom to ellers like leiligheter blir det lett å velge den som har det laveste energibehovet, sier avdelingsleder Ane Brunvoll i Bellona.

Energimerkingen av boliger skal også inn i prospektene fra eiendomsmegler.

— På sikt kan dette kommet til å få betydning for boligprisene. Det blir veldig lett å se hvilke hus som er bra og hvilke som ikke er det, sier Brunvoll.

Meldt til EFTA-domstolen

Opprinnelig var kravet fra EU at Norge skulle innføre energimerkingen i 2006. Neste frist er 4. januar 2009. Men Norge er allerede meldt inn til EFTA-domstolen fordi vi ikke har overholdt den første fristen.

Når kravet om energimerkingen kommer er derfor uklart. At den kommer er likevel helt sikkert.

Nils Johnsen vet enda ikke hvilket merke leiligheten hans kommer til å få, men han har allerede planene klare for utbedringer.

— Neste gang vi skifter vinduer blir det trelags glass, sier han.

Hva synes du om ordningen? Si din mening her!

ILLUSTRASJON
ENERGITYV: Har du mange vinduer i huset ditt, må du regne med at energikarakteren går noe ned.
Kristin Jansen
ENERGIMANN: Nils Johnsen er aktiv i Naturvernforbundet.
Kristin Jansen