Beregninger viser at slikt arbeid utgjorde 24 prosent av brutto nasjonalprodukt (BNP), og mer enn oljevirksomheten.

Verdiskapingen i det ulønnede husarbeidet utgjorde totalt 359 milliarder kroner for ni år siden, og dette er mer enn oljevirksomheten det året og 3,5 ganger så mye som helse— og sosialsektoren. Om lag 60 prosent av denne verdiskapingen ble utført av kvinner.

Tidligere beregninger viser at husarbeid utgjorde en enda større andel av den totale verdiskapingen, og i 1990 utgjorde slikt arbeid 33 prosent av BNP. I 1972 var det hele 43 prosent.

Husarbeid ble tatt ut av nasjonalregnskapet i 1952 av hensyn til internasjonal sammenlignbarhet. FN har imidlertid anbefalt medlemslandene å gjennomføre beregninger som et tilleggsregnskap til det ordinære nasjonalregnskapet.