MARGUNN REE MICHELSEN

DE BRISKER SEG litt både Kjetil Helland, daglig leder i ByBo as og Steinar Anda, sivilarkitekt i Husbanken når de kommer med utsagnet.

Begge er tydelig stolte over det som bygges i Løvåshagen i Fyllingsdalen. Her bygger ByBo 52 lavenergihus og 28 passivhus. Husbanken har gitt utviklingsmidler til prosjektet og står som garantist for at prosjektet holder god kvalitet. Prosjektet er også godkjent som «forbildeprosjekt» av Enova, statens organ for energisparing.

– Det har vært altfor mye snakk om hvilken type energi som skal brukes: Olje, gass, bioenergi eller solenergi. En burde heller være opptatt av å bruke minst mulig energi. Den mest miljøvennlige energien er den som ikke blir brukt. Passivhusene bruker minimalt med energi. I disse husene reduseres energibruken til oppvarming med så mye som 85 prosent, forteller Steinar Anda.

– Det som er så fint med disse husene er at en ikke trenger å legge om vanene for å spare energi. En enkel måte å være miljøvennlig på, sier Siri Erdal, ingeniør i Husbanken og saksbehandler for prosjektet i Løvåshagen.

KORT FORTALT . Det som skiller husene i Løvåshagen fra andre hus er at de har minimal luftlekkasje og isolerte slik at de holder på varmen. De har doble vegger med isolasjon mellom og økt isolasjon i tak, vinduene er superisolerte, kuldebroer er nesten bortradert og ventilasjonsanlegget har varmegjenvinning. Forskjellen på lavenergihusene og passivhusene er at sistnevnte har ekstra isolasjon og solfangere på taket. Disse gir gulvvarme til bad, varmtvann til radiator i oppholdsrommet og varmt forbruksvann.

Solfangere er noe annet enn solcellepanel. Sistnevnte produserer elektrisitet, men solfangere bygger på en enklere teknologi som fanger varme og leverer den via rør. Solfangerne trenger ikke sol for å levere varme, dagslys er tilstrekkelig. I Løvåshagen har hver leilighet i passivhusene to solfangere. Kapasiteten er basert på meteorologiske data fra Bergens-området.

Kjetil Helland viser oss rundt på byggeplassen. Peker på de doble veggene, på spesialløsningene for å unngå kuldebroer og viser oss kassen hvor rørene fra solfangerne kommer inn i leilighetene. Forklarer om hvordan vinduene utvendig står kant i kant med betongveggen og innenfor trekledningen for å unngå varmelekkasjer.

12 januar skal det først passivhuset i Løvåshagen trykktestes av NTNU og HiB.

– VI PRØVER å tenke på alt. Vi har for eksempel tilrettelagt for persienner. Det nytter ikke at vi gjør alt for å få huset tett dersom noen plutselig lager et hull tvers gjennom veggen for å montere solavskjermerne, sier Kjetil Helland.

Han forteller at prosjektet er nøye planlagt, og at alle som jobber med det har fått opplæring. Kontroller på byggearbeidene tas kontinuerlig. Prisene på leilighetene ligger innenfor det normale. En leilighet på 75 kvadratmeter koster 2.530.000 kroner

Det er Arkitektkontoret ABO som har tegnet prosjektet i Løvåshagen. Til nå er ca 50 prosent av leilighetene i prosjektet solgt. Høsten 2008 får de første flytte inn husene i Fyllingsdalen.