Det er ikke så lett å vite hva du trenger når organisasjonen du er en del av går gjennom store omstillinger. Det er HV-huset i Båtsfjord et eksempel på.

— Å bygge dette huset var en riktig avgjørelse på 2000-tallet. Så kom nedskjæringene, og vi måtte kutte fra 80.000 til 50.000 soldater. Da hadde ikke lenger Heimevernet behov for dette bygget, sier Nils Arne Skaret, kommunikasjonssjef i HV-staben.

Ingen selvkritikk

Eiendommen det er snakk om er et 273 kvadratmeter stort kontor- og lagerbygg i Båtsfjord i Finnmark. Kommunikasjonssjef Skaret forteller at det ble påbegynt i 2001 og sto ferdig året etter. Samtidig med at det ble spikret og hamret pågikk det også en omstillingsprosess av Heimevernet. I 2004 vedtok Stortinget å redusere antall soldater i Heimevernet fra 80.000 til 50.000. I Finnmark ble Heimevernets avdelinger i Berlevåg og Båtsfjord i første omgang slått sammen, for så å bli lagt ned i 2009.

hus2.jpg
IVAR GREINER

For å spare penger konkluderte dermed forsvarsledelsen med at de ikke trengte huset. Kommunikasjonssjef Nils Arne Skaret avviser at noen kan klandres for ressursbruken.

— Hvis en skal vente med å handle til alle prosesser er unnagjort, så vil en ikke få gjort noe som helst, sier Skaret.

Ambulansestasjon

Bygget ble i desember i fjor solgt til Helse Finnmark for 1,5 millioner kroner. Beløpet er identisk med takst, men nesten to millioner kroner lavere enn byggekostnaden på 3,454 millioner.

Torstein Madsen i Skifte Eiendom i Harstad er godt fornøyd med salget.

— Vi er fornøyd med at Helse Finnmark er kjøper, og at de skal bruke det til ambulansestasjon, sier han.

LEGGES NED: - Å bygge dette huset var en riktig avgjørelse på 2000-tallet. Så kom nedskjæringene. Da hadde ikke lenger Heimevernet behov for dette bygget, sier Nils Arne Skaret, kommunikasjonssjef i HV-staben.
IVAR GREINER