Viruset stjeler e-postadresser på nettet og sender beskjeder i andres navn uten at avsenderne kjenner til det. Det skifter også størrelse og avsender slik at det er vanskelig å gjenkjenne.

Eneste fellesnevner er teksten: "Please see the attached file", skriver Aftonbladet. Det skal også kunne spre seg via delte filer i Windows-baserte nettverk.

Sobig.C ble oppdaget lørdag og allerede mandag hadde det spredt seg til 84 land. Særlig farlig skal det likevel ikke være. Ikke stjeler det filer og ikke ødelegger det data.