Hele 70 millioner liter drivstoff bruker Hurtigrutens skip i løpet av ett år. Om lag 70 prosent av dette er tungolje, eller bunkerolje som det kalles, skriver Stavanger Aftenblad.

Sparer penger

Det var i 2006 at Hurtigrutens eiere bestemte at skipene skulle skifte til billigere drivstoff. Inntil da hadde alle skipene gått på en marin gassolje.

– Det stemmer at åtte av våre skip nå går på drivstoffet IF40, som er en lettere bunkersolje, sier kommunikasjonssjef Ragnar Norum i Hurtigruten AS.

– Vi hadde ikke noe annet valg i den økonomiske situasjonen vi var i, sier han.

Da hurtigrutene skiftet drivstofftype, var prisforskjellen 40 øre. I fjor, da oljeprisen var rekordhøy, var prisdifferansen 1 kroner per liter. Nå er prisforskjellen redusert igjen.

– Men fortsatt utgjør prisforskjellen millionbeløp for oss, sier Norum i Hurtigruten. Besparelsen for hurtigruteskipene ligger på nærmere 30 millioner kroner årlig.

Langesund

Samtidig ligger havaristen «Full City» fortsatt utenfor Langesund. Skipet hadde i alt 1150 tonn bunkersolje om bord, og flere titalls liter har lekket ut, griset til strender og tatt livet av sjøfugl i området.

Drivstoffet om bord i havaristen var av typen IF180, og er en noe tyngre type enn Hurtigrutene bruker. Men også IF180 blir beskrevet som en lettere bunkersolje.

Både miljøvernminister Erik Solheim, olje— og energiminister Terje Riis Johansen og kystminister Helga Pedersen har vært i Langesund og sier de vil jobbe for et bunkersoljeforbud internasjonalt. Samtidig støtter norske myndigheter driften av Hurtigruten.

Lars Haltbrekken i Norges Naturvernforbund er kritisk:

– Så lenge norske myndigheter støtter driften av Hurtigrutene finansielt, bør de kunne stille krav om at skipene skal bruke et mest mulig miljøvennlig drivstoff, sier Lars Haltbrekken.

Dobbeltmoral

– Det er bare ett ord som beskriver slike ting; det kalles dobbeltmoral, sier Haltbrekken.

– Det er helt vanvittig og henger ikke på greip i det hele tatt, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Solheim

– Jeg vi på de sterkeste oppfordre rederiet til å vurdere drivstoffbruken en gang til. Samferdselsdepartementet, som gir Hurtigruten støtten, ble oppmersom på denne problemstillingen for et par dager siden og undersøker nå hvilke muligheter det har til å følge opp dette, sier miljøvernminister Erik Solheim til Stavanger Aftenblad.

Kostbart

De eldste skipene i Hurtigrutens portefølje, nemlig «Lofoten» og «Nordstjernen», samt «Finnmarken», går fortsatt på en mer miljøvennlig marin gassolje (MGO). Årsaken er at det ble for kostbart å bygge dem om til gå på bunkersolje.

Norum i Hurtigruten Group sier det er en løpende vurdering av om skipene skal gå tilbake på mer miljøvennlig drivstoff, men de har ingen konkrete planer.

Mange uhell

Hvis det går galt med hurtigruteskipene, vil miljøkatastrofen være et faktum, siden skipene går så nært kysten langs hele ruta. De siste sju årene har hurtigruteskipene hatt i alt sju grunnstøtinger, kollisjoner eller motorhavarier.

– Ingen av hendelsene har ført til oljeutslipp langs norskekysten, sier Ragnar Norum i Hurtigruten.

Den norske staten også tjener penger på eksport av 170 millioner liter bunkersolje, fra oljeraffineriet på Mongstad hvert år.