Det var ansatte ved den spanske forskningsstasjonen Gabriel de Castilla Station på Deception Island som torsdag varslet om oljesøl fra det norske skipet.

– Hurtigruten Group tar opplysningene fra den spanske forskningsstasjonen svært alvorlig. Rederiet arbeider fortløpende for å få en best mulig oversikt over situasjonen, heter det i en pressemelding fra rederiet.

Skadd tank

Hurtigruten opplyser at dieseloljen havnet i sjøen i forbindelse med at drivstoff ble flyttet fra en skadd til en uskadd tank før fartøyet kjørte fra Deception Island til Maxwell Bay, King Georges Island.

– Det er vanskelig å anslå nøyaktig mengde, men det kan dreie seg om anslagsvis 500 – 750 liter lett marine diesel, opplyser Hurtigruten.

Gift

Hurtigruten hevder det dreier seg om en lett olje som oppløses hurtig i vann under rådende værforhold i Antarktis.

– Utslippet vil ifølge SINTEFs beregninger bli fortynnet til under antatt grense for akutt giftighet for marine organismer etter en times drivtid, mener rederiet.

Ifølge rederiet har Norsk Polarinstitutt uttalt at utslippet er av så begrenset omfang at det «normalt ikke utgjør en trussel for miljøet».