Av kontraktsverdien på knappe en milliard kroner står Skanska Norge AS for 60 prosent. Prosjektet skal etter planen ferdigstilles i februar 2010.

Senketunnelen blir den første som bygges i Norge av sitt slag. Regiondirektør Trond Hansen i Skanska Norge AS ser på prosjektet som et pioneroppdrag i norsk anleggshistorie.

Tunnelen som skal bygges på Hanøytangen blir 670 meter land og 35 til 40 meter bred. Den består av seks elementer, hver på 112 meters lengde. Fra Hanøytangen til Oslo skal de slepes for installasjon i 2008. Det vil gå med 90.000 m3 med betong.

Før tunnelen kan installeres, må det mudres en grøft tvers over Bjørvika. Mudringsarbeidet er også en del av kontrakten, og det dreier seg om ca. 600.000 m3 med mudringsmasser.