De skaffer seg pass fra EU-land som Hellas, Italia, Belgia og Bulgaria – og får dermed enklere tilgang på jobb i Norge, mulighet til å opprette firma og søke om kreditt, skriver Aftenposten.

Skattekrimenheten i Skatt øst har avslørt 106 albanere med falskt pass. Ytterligere 200 saker granskes.

Dessuten har bankene så langt i år anmeldt 80 saker med albanere med falsk ID etter at de har søkt om lån eller kredittkort.

Politiet anslår at antall anmeldelser i år kan komme opp i 300. Og totalt kan det ifølge Aftenposten dreie seg om godt over 500 albanere som lever eller har levd i Norge med falske pass fra EU-land.