Det sier legen som opererte Gro Harlem Brundtland, Olav Røise, til NRK.

Legene bruker et datasystem basert på personnummer, og det beholder man selv om man flytter til for eksempel Frankrike. Sykehusenes datasystem er ikke koblet til Folkeregisteret. Dermed er det fritt frem, ifølge Røise.

— Jeg tror ikke dette er luringer som bor i utlandet. De kommer tlibake og tror de har rettighetene som de har sikkert har fått beskjed om at de ikke har, men de lever fortsatt i den troen, sier han til NRK.

Ifølge NRK bekrefter helseforetakene at de ikke oppdager at pasientene bor i utlandet og ikke har krav på behandling før det kan være for sent.

KrF-leder Dagfinn Høybråten krever at reglene forenkles og rutinene gjennomgås.

— Når Gro Harlem Brundtland kan være i villrede, tror jeg de fleste i landet kan være det, sier Høybråten.

Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen sier til NRK at regelverket er vanskelig og uoversiktlig, men at departementet er i ferd med å forenkle dette.

— Den enkelte må selv ta ansvaret for å opptre korrekt, men myndighetene har selvsagt et ansvar for å tilrettelegge informasjon, sier han.

41.000 nordmenn bor i andre land og lever på pensjon og trygd.