Disse opplysningene kom frem i Høyesterett fredag, skriver Aftenposten. Høyesterett behandler advokat John Christian Eldens begjæring om å få tilgang til opptakene av alle de avlyttede telefonsamtalene i NOKAS-saken, uansett om det er noen av de tiltalte som er avlyttet eller ikke.

Elden er forsvarer for NOKAS-tiltalte Erling M. Havnå (47), som også er tiltalt for ranet av Postens brevsentral i Oslo 27. oktober 2003. Høyesteretts behandling omfatter begge ranene.

Høyesteretts avgjørelse er ventet en av de første dagene til uken og vil få betydning for alle de 13 forsvarerne i NOKAS-saken.

Politiet og påtalemyndigheten har nektet å gi Elden tilgang til annet enn de skriftlige begjæringene om avlytting av dem som senere ble tiltalt i sakene. Elden gikk til domstolene med spørsmålet, fikk avslag i tingretten, men medhold i lagmannsretten. Det er påtalemyndigheten som har påkjært til Høyesterett.