• Institute of Medicine i USA fastslår at Gulf War Illness er et reelt sykdomsbilde, en multisymptomlidelse som kan knyttes til tjeneste i Golfkrigen i 1991.
  • Symptomer er trøtthet, muskel— og skjelettsmerter, søvnforstyrrelser, konsentrasjonssvikt, hukommelsessvikt, hodepine m.m.
  • Det er også tilstrekkelig bevist at kronisk utmattelsessyndrom og mage- og tarmproblemer kan relateres til Golfkrig-tjeneste.
  • Posttraumatisk stresslidelse, andre psykiske lidelser som angst og depresjon, samt rusproblemer, knyttes også til tjenesten.
  • Det finnes også noe begrenset bevis på at sykdommer som ALS, fibromyalgi og kroniske smerter og seksuelle problemer kan linkes til tjeneste i Golfkrigen.
  • Høsten 2008 kom en amerikansk rapport som pekte ut forebyggende piller mot nervegass, insektmidler og lavdoser av nervegass som hovedårsaker til lidelsene. Men studier gir ifølge Institute of Medicin fortsatt ingen tilstrekkelig vitenskapelig dokumentasjon.KILDE: Institute of Medicine, et uavhengig rådgivende medisinsk organ