Ved utgangen av oktober var 213 barn smuglet inn i Norge.

— Menneskesmugling, spesielt av barn, er organisert kriminalitet i de aller fleste tilfeller, sier Atle Roll-Matthiesen, avdelingsleder ved avdelingen for organisert kriminalitet i Nye Kripos, til Aftenposten.

Sjansen er liten for at barna kommer på egen hånd, så noen må stå bak, sier avdelingslederen, og viser til at 80-90 prosent av alle som søker asyl i Norge, får bistand av menneskesmuglere på et eller annet stadium av reisen hit.

Lukrativ bransje Nye Kripos har ikke tall på hvor mye det koster å smugle et barn, men ifølge FN er menneskehandel i ferd med å passere narkotikahandelen i omfang. Dermed er det bare våpenhandel av de illegale økonomiene som er større.

— Det er grunn til å tro at hvis Norge er endestasjon, er det et smuglerapparat i Norge. Når Norge er transittland, er det grunn til å tro at det er et apparat her. Når noe er organisert, er det et apparat av en viss størrelse. Avsender og mottaker samarbeider. Smuglerne er både kvinner og menn, i mindre grad er de familiemedlemmer, sier Roll-Matthiesen.

Ifølge Politiets utlendingsenhet (PU) blir barn under 15 år som regel fulgt av en person som tilfeldigvis møter dem på gaten utenfor PUs lokaler i Oslo sentrum. Denne personen er enten fra samme land eller fra et nærliggende land som det barnet kommer fra. De har ingen dokumenter på seg, og kan lite eller ingenting om reiseruten.

Mange av de enslige, mindreårige asylsøkerne over 15 år har god kunnskap om både PUs arbeid og egne rettigheter.

Desperasjon og kynisme Både myndighetene, politiet og barneombud Reidar Hjermann mener at foreldre som sender barna sine, er drevet av desperasjon eller kynisme. Noen er opptatt av at barna skal få en bedre fremtid i et vestlig land, mens andre spekulerer i at de kan komme etter ved familiegjenforening.

— Uansett hva foreldrene har gjort, er barna uskyldige og har krav på samme behandling som norske barn uten voksne omsorgspersoner rundt seg, sier Hjermann.

- Historieløse barn Vårli asylmottak i Moss er landets eneste for enslige, asylsøkende barn. For tiden bor det 19 barn under 18 år ved mottaket.

— Det er like mange historier som det er barn. Alle har en historie som noen har hjulpet dem å lage. For oss er dette historieløse barn. Men vi merker at lojaliteten til foreldrene er tøff å bære for dem, sier mottaksleder Halvor Andresen.

Andresen bruker en ti år gammel gutt som eksempel. Barnet hadde lenge bodd på Vårli før han fikk opphold. Gutten ble imidlertid ikke bosatt hos onkelen i Norge, og brøt sammen. Han hadde lovet moren å bo hos onkel, og skulle sende penger hjem til moren på Sri Lanka.

Ifølge straffelovens paragraf 224 kan menneskehandel straffes med fengsel i inntil ti år hvis formålet er å utnytte personen ved ankomst til mottakerlandet.

Ifølge utlendingslovens paragraf 47 kan menneskesmuglere som transporterer andre ulovlig over landegrenser, straffes med inntil seks års fengsel.