«Romeo og Julie» falt for hverandre da de møttes på studiene. Jenten er etnisk norsk, gutten har innvandrerbakgrunn, men er oppvokst i Norge. «Romeo» var oppvokst i den tro at han kunne gifte seg med hvem han ville, men da han fortalte om «Julie» ble foreldrene rasende.

Foreldrene mente han skulle gifte seg med en jente fra foreldrenes hjemland. Da gutten fortalte at «Julie» betød alt for han, truet foreldrene med å drepe han.

Rekordmange har alarm

Historien er ikke enestående. Aldri før har så mange nordmenn hatt voldsalarm som nå. Det siste året har antallet voldsalarmer økt med nesten 20 prosent, ifølge tall fra Politiets Data— og Materielltjeneste.

Per i dag er det 1329 aktive voldsalarmer her i landet. 131 av disse finnes i Hordaland, mot bare 12 i Sogn og Fjordane.

Særlig blant barn og unge er veksten iøynefallende. I fjor var det 68 personer under 19 år som levde med voldsalarm. Hittil i år er det hundre ungdommer som må bruke voldsalarm, blant dem flere «Romeo og Julier».

Flykter fra familien

12 av disse personene bor i Hordaland. Det er mer enn dobbelt så mange som i fjor.

— Dette er en ny tendens og vi ser stadig mer av slike saker, bekrefter politioverbetjent Tove Lian Mathiesen, ved vold- og sedelighetsavsnittet ved Bergen Sentrum politistasjon.

Hun forteller at de fleste er unge jenter på flukt fra tvangsekteskap og æresrelatert vold.

— Jentene blir plassert i Hordaland fra andre steder i landet, og lever med skjult identitet. Familien prøver å spore dem opp for å tvangsgifte dem i utlandet. Det er et spørsmål om ære, sier Lian Mathiesen.

Truet på livet

Dette stemmer godt med erfaringene til organisasjonen Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF). Antallet ungdommer i krisesituasjoner som kontakter SEIF har gått jevnt opp de siste årene.

— I fjor søkte 87 ungdommer hjelp hos oss. Over halvparten av dem måtte flytte til ny landsdel med nytt navn og sperret adresse. De har fått voldsalarm og en hel smørbrødliste med sikkerhetstiltak, sier Gerd Fleischer, leder i SEIF.

Ungdommene frykter for livet sitt, og trenger hjelp til å bryte ut av en tvangssituasjon. De aller fleste har innvandrerbakgrunn, men noen er også etnisk norske. Familiene tilhører alle religioner.

— Flere av dem er barn som er blitt utsatt for grov vold i oppdragelsen. Det gjelder også ungdommer som har motsatt seg familiens planer for ekteskap. Mange av dem er blitt truet på livet, sier Fleischer.

Tiltakene virker

Hun forteller at far, brødre og onkler har kjørt landet rundt for å finne personen på rømmen.

— Men så langt har ingen blitt funnet som ikke selv har villet det. Vi benytter oss ikke av besøksforbud, for det forutsetter at den andre vet hvor personen oppholder seg, sier Fleischer.

At flere bruker voldsalarm, trenger ikke bare være negativt, mener Fleischer.

— De unge har fått informasjon og vet hvor de kan gå for å få hjelp. Det er oppløftende at flere og flere av de unge tar fremtiden i egne hender og sier nei til tvangsekteskap.

Jarl Fr. Erichsen