– Vi har lenge hatt mistanke om ulv på Sørlandet, sier rovviltkontakt Jan Erling Skåtan til fvn.no.

Første juledag fant Arvid Ramsland restene av familiens kjæledyr, dreveren Ruffen, i skogen i Søgne. Nå fastslår Statens naturoppsyn (SNO) at hunden ble offer for ulv.

Skåtan forteller at hunden var forsøkt nedgravd og skjult under eikeløv og mose. Ryggen var brukket, den hadde bitemerker på snuten og hele brystkassa var borte.

– Slikt er det bare ulven som gjør, forklarer rovviltkontakten.

Han vil ikke advare folk mot å ferdes i områder hvor det er observert ulv, og ber tvert om folk om ikke å engste seg:

– Disse dyrene tilbakelegger store distanser på veldig kort tid. Ulven kan være i Søgne én dag og i Åmli to dager seinere. Dessuten er ulven veldig sky og holder seg normalt unna folk, sier Skåtan. Han oppfordrer imidlertid dem som skulle få øye på ulven, ulvespor eller byttedyr etter ulv om å slå alarm.