Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen ble advart allerede i mars 2006 om at det var en alvorlig knute på tråden mellom de hemmelige tjenestene hun hadde ansvar for, melder Aftenposten.

I minst tre år har det vært en innbitt strid mellom Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og Forsvarets sikkerhetstjeneste (FOST) om hvem som skulle gjøre hva, uten at forsvarsministeren har klart å rydde opp.

Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings— og sikkerhetstjenesten (EOS-utvalget) kommer nå med en ny rapport, som kritiserer arbeidsmetodene til Forsvarets sikkerhetstjeneste. Rapporten blir oversendt Forsvarsdepartementet og Forsvarets sikkerhetstjeneste denne uken, og er sikkerhetsgradert. Her kommer det frem at spionjegerne til Strøm-Erichsen har operert med uklare rammer i lang tid.

**Les også:

Finner ikke unnskyldningen

– Mistanken alvorlig nok**

Kritiseres

— Rapporten blir oversendt i nær fremtid. Her følger vi opp de forholdene vi tidligere har sagt at vi skal komme tilbake til når det gjelder arbeidsmetodene til FOST, sier EOS-utvalgets leder Helga Hernes.

Etter det Aftenposten kjenner til, er det allerede klart at EOS-utvalget kritiserer Forsvarets sikkerhetstjeneste for å ha brukt arbeidsmetoder de ikke har hjemmel for. Rapporten kommer etter at NSM gikk til EOS-utvalget med tre konkrete saker hvor man mente reglene kunne være brutt.

Dyp konflikt Striden mellom NSM og FOST fikk dramatiske følger i forrige uke da det ble kjent at Kripos etterforsker Forsvarets sikkerhetstjeneste for mistanke om ulovlig overvåking, av Strøm-Erichsen selv. Men ved en rekke anledninger har statsråden blitt advart mot at det var uklart hvor langt sikkerhetsfolkene kunne gå, og at det var en dyp konflikt mellom NSM og FOST:

3. mars 2006 skrev embetsverket et notat til statsråden om «forholdet mellom Nasjonal sikkerhetsmyndighet NSM og Forsvarets sikkerhetsavdeling», som viste at det var behov for å klargjøre grenselandet mellom NSM og Forsvarets egne sikkerhetsfolk.

30. mai 2008 etterlyste Forsvarets sikkerhetstjeneste endringer i sikkerhetsloven for å kunne innhente registeropplysninger i forbindelse med personkontroll av ansatte i det offentlig.

10. november 2008 påpekte EOS-utvalget at forsvarsministeren hadde et alvorlig problem, og at det var uklart hvilken rolle og mandat Forsvarets sikkerhetstjeneste hadde.

Skarpt brev Samme dag sendte FOST-sjef kommandør Geir Gade et uvanlig skarpt brev til forsvarsministeren, hvor han hudflettet NSM for sommel, manglende oppfølging og utilstrekkelige regler for å ivareta personkontroll.

Deretter gikk det fire måneder før stortingets kontrollutvalg hørte noe som helst.

— Forsvarsdepartementet legger derfor til grunn at Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) skal føre tilsyn med Forsvaret som virksomhet, og ikke direkte med enkeltavdelinger Forsvaret, skrev forsvarsministeren til EOS-utvalget 3. mars i år.

Dette strides de om

Kjernen i rivaliseringen mellom FOST og NSM er at begge har som oppgave å følge sikkerhetsloven. Mens NSM har som oppgave å regelmessig kontrollere sikkerhetstilstanden for nasjonen som helhet, er FOST sikkerhetsansvarlig i Forsvaret.

Grenseoppgangen mellom de to tjenestene har vært uklar, og NSM har oppfattet også virksomheter internt i Forsvaret som sitt ansvarsområde.

Enemerker FOST har ment at NSM har kommet inn på deres enemerker, at NSM har frarøvet dem arbeidsoppgaver.

NSM har på sin side ment at FOST er blitt for offensive i sin aktivitet, at de har opptrådt for mye som en hemmelig tjeneste, i retning av E-tjenesten og PST.

FOSTs økte aktivitet har vært et tema i det faste utvalget som koordinerer og driver rådgivning for de hemmelige tjenestene, KRU.

Si din mening om FOST-saken her.

SCANPIX