Oslo tingrett sier at forbundet gikk for langt ved å kalle tidligere fylkesleder og Frp-politiker Arne Tumyr for rasist, skriver Fædrelandsvennen.

Utgangspunktet er et leserinnlegg fra 1999 der Tumyr støtter den innvandringspolitikken som de daværende Frp-politikerne Øystein Hedstrøm og Vidar Kleppe sto for.

Dette førte til opprør i fylkeslaget til Human-Etisk Forbund og et svarinnlegg fra sentralstyremedlem Brit Nustad. Hun viser til Tumyrs opprinnelige innlegg og sier at det «oser av menneskeforakt og spiller på fremmedfrykt og rasisme».

Samtidig pågikk det en prosess internt for å bli kvitt Tumyr som hadde vært medlem siden 1961. Han trakk seg fra sitt verv i august 1999, men meldte saksbehandlingen i Human-Etisk Forbund for retten.

Oslo tingrett gir ikke Tumyr medhold i påstanden om usaklig oppsigelse, ettersom han ikke var ansatt. Men retten går langt i kritisere måten forbundet gikk fram på. Tingretten kan ikke finne belegg for bruken av ordet «menneskeforakt» og konkluderer med at Tumyr er blitt ærekrenket.