Norsk Hydro hadde søkt om dispensasjon fra forskriftene om bore— og brønnaktiviteter. OD sa nei 31. januar, men Norsk Hydro fortsatte som om ingenting var skjedd. OD mener regelavvik kunne øke faren for utblåsning.

— Det er indikasjoner på at vi tydeligvis ikke har fulgt myndighetenes krav. Det tyder i så fall på at vi har huller i måten vi følger opp sikkerheten på, sier konserndirektør for olje- og energivirksomheten i Norsk Hydro, Tore Torvund

Han avviser at nedbemanning og effektivisering skaper mindre sikkerhet i konsernet.

Det ble i fjor rapportert om 500 hendelser som kunne ført til ulykke med personskade på norsk sokkel.

128 av hendelsene skjedde på installasjoner til Norsk Hydro. Hydro legger seg flat for kritikken