Bare 114 av 298 delegater ønsket å beholde to nestledere. Anniken Huitfeldt var den fortrukne nye lestklederen av valgkommiteen. Det var alminnelig kjent på landssmøtet selv om kommiteen ikke hadde lagt frem sin innstilling. Huitfeldt tok resultatet med fatning. — Jeg er overhodet ikke skuffet.

— Er det riktig at du til valgommiteen sa at du ville bli ny nestleder?

— Det vil jeg ikke kommentere.

En smilende høygravid Huitfeldt svarte dette på spørsmål om hva hun hadde planer om å gjøre nå?

— Jeg skal føde barn!

Valgkommiteens leder, Gerd-Liv Valla som var noe betuttet sa til bt.no at hun gjerne skulle ha fått signalene om at det var et sterkt ønske om bare en nestleder noe tidligere.

Utover ettermiddsgen fredag ble det klart at de tkom til å bli strid nestledervalget.

Mens den ene etter den andre gikk på talerstolen og snakket engasjert om politiske saker, summet korridorene hele fredagen av spekulasjoner og gode forlydender om hvem som til sist ville trekke det lengste strået i kampen om nestledervervet. Selv om valgkomiteen med Gerd-Liv Valla i spissen var kommet frem til en slags enighet om å satse på tidligere AUF-leder Anniken Huitfeldt, visste alle at motkrefter ville bli mobilisert.

Nok med en

Nervekrigen begynte for alvor utpå ettermiddagen da en utsending fra Østfold, Helge Kolstad, foreslo at Arbeiderpartiet bare skulle velge en nestleder. I det øyeblikk var det åpenbart for alle at landsmøtet ville bli nødt til ta en reell votering fredag kveld. Og med en nestleder, ville sittende Hill-Marta Solberg bli valgt.

p/> Etter det Bergens Tidende forstår skal Gerd-Liv Valla ha blitt mektig vred da det ble gjort forsøk på å torpedere det hun presenterte som en enstemmig innstilling fra valgkomiteen. Det var et sviende prestisjenederlag å være vitne til et slikt «opprør» mot komiteen som etter mye om og men greide å samle seg om en kandidat som både innebar fornyelse og som ivaretok kjønnsbalansen i toppledelsen.

Uenighet

Samtidig bredte det seg irritasjon over at innstillingen på Huitfeldt var lekket ut. Mange i landsmøtesalen oppfattet dette som et forsøk på å kneble debatten om hvor mange nestledere partiet skal ha, og hvem som eventuelt skulle bli det.

En viktig årsak til at det ble mobilisert for å hindre valget på Anniken Huitfeldt var at hun er knyttet nært til Trond Giske-fløyen. Å hindre Huitfeldt i å nå opp er like mye en advarsel mot Trond Giske. «Nå må han der Giske snart gi seg,» var en av bemerkningene fra en sentral vestlending på landsmøtet.

Fylkesleder Ranveig Frøiland var en av dem som engasjerte seg sterkest for en nestleder. Hun greide også på et fraksjonsmøte for de 21 Hordalands-utsendingene å samle nesten hele delegasjonen om å satse bare på en. Bare et par AUF-ere signaliserte en annen holdning.

Helt på tampen av den lange debatten oppfordret partisekretær Martin Kolberg landsmøtet om å beholde to nestledere, men det hjalp ikke.

TAPTE: Valgkomiteen i Arbeiderpartiet ville ha Anniken Huitfeldt som ny nestleder ved siden av Hill-Marta Solberg. Men landsmøtet ville det annerledes. Et stort flertall sa i natt nei til å fortsette med to nestledere, og dermed blir Solberg nestleder alene.