— Jeg synes det er beklagelig at fire av syv medlemmer i styret har valgt å trekke seg. De har vært involvert i denne prosessen hele veien. Og vi har hatt ulike meninger, sier Huitfeldt til Nynorsk Pressekontor. (NPK)

Styreleder Magni Øvrebotten og styremedlemmene Tor Fuglevik, Silje Solheim Karlsen og Jan Ove Fretland valgte fredag å trekke seg fra sine verv.

Språkrådets egen kandidat til jobben som direktør har vært klar siden juni, men fortsatt er ingen ansatt i jobben. Problemet skal være at kandidaten ikke er kulturministerens førstevalg.

Lomheim: - Synd

  • Vi arbeider med å finne nytt styre, og stillingen som direktør vil bli lyst ut på nytt. Styret har ikke formelt noen innstillingsrett, men har adgang til å uttale seg. Det er departementet som er ansvarlig for ansettelsen, sier Huitfeldt til NTB.

— Jeg skjemmes over hele prosessen med ansettelsen av ny direktør, sier styreleder Magni Øvrebotten til NPK.

Tidligere direktør i Språkrådet, Sylfest Lomheim, synes det er synd at flere styremedlemmer har trukket seg fra vervene sine.

— Det er synd at situasjonen har ført til at fire av syv medlemmer har trukket seg, sier Lomheim til NKP, men han vil ikke kommentere prosessen mer inngående.

Betydelig frustrasjon

Lomheim mener det er vanskelig å vurdere hvordan dette vil påvirke omdømmet til Språkrådet.

— Det er det vanskelig å si noe om. Men det er klart at det som ikke flasker seg, ikke er bra verken for departementet eller for Språkrådet.

I forkant av et møte med kulturministeren torsdag, ga Øvrebotten uttrykk for betydelig frustrasjon:

— Jeg har jobbet med en ansettelse i åtte måneder uten å lykkes. Jeg har ingen forventninger og har blitt helt illusjonsløs i denne prosessen.

Huitfeldt informerte styret om at stillingen som direktør vil bli lyst ut på nytt etter nyttår. Dagen etter møtet mener Øvrebotten det eneste valget de hadde var å trekke seg.

- Respektløst

  • Ansettelsen var hovedgrunnen til møtet. Jeg skjønner ikke hvorfor hun vil ha et styre i det hele tatt. Det var et heftig møte i går. Dette er den eneste reaksjonen vi kan komme med for å vise vår misnøye, sier hun.

Språkrådet har innstilt retorikkprofessor Kjell Lars Berge til direktørjobben. Berge skal være uønsket av Huitfeldt fordi han tidligere i år kritiserte kulturministeren som han mente hadde et slapt og utydelig kunnskapsbegrep i diskusjonen om et videre liv for nettversjonen av Store norske leksikon.

— Dette er en respektløs behandling av de som har søkt på stillingen. I tillegg til Berge hadde flere søkt på stillingen, sier den avtroppende styrelederen.

Øvrebotten har vært fungerende styreleder i Språkrådet etter at Ida Berntsen trakk seg i august.