— Se på Balkan: Kosovo produserer ikke stort annet enn kriminalitet, var et av utsagnene Jagland kom med på NHH i går.

— Jeg synes det er en forenkling, svartmaling og nedverdigende kritikk av mennesker i et helt land, sier Balkan-ekspert Svein Mønnesland.

I tillegg til å skjelle ut Kosovo, sa Jagland at Europa står overfor sikkerhetsproblemer som er verre enn under den kalde krigen. Bare et sterkt EU kan løse problemene.

Lederen i Stortingets utenrikskomité, Thorbjørn Jagland (Ap), holdt et flammende innlegg for norsk EU-medlemskap under vårkonferansen på Norges Handelshøyskole i går.

Jagland mener Norge på alle viktige politikkområder står i en underordnet posisjon i forhold til EU. Ikke minst gjelder det i sikkerhets- og utenrikspolitikken der unionen nå har valgt en mer offensiv strategi etter handlingslammelsen på Balkan tidlig på 1990-tallet.

Tilskuer

— EU kan nå på selvstendig grunnlag sette i verk krisehåndteringsaksjoner. Unionen er gjennom den nye avtalen med NATO garantert adgang til alliansens ressurser for å gjennomføre sine operasjoner. Norge er medlem av NATO, men vil altså ikke ha noen innflytelse på EUs bruk av våre militærressurser. Det verste er at mange i Norge kaller dette selvråderett, sier Jagland.

Han mener Europa står overfor store sikkerhetsutfordringer i sitt nærmeste naboskap, og viser til den usikre politiske fremtiden i land som Hviterussland, Ukraina og Tyrkia.

Kosovo-brannfakkel

Lederen i Stortingets utenrikskomité trekker også frem opiumsproduksjonen i Afghanistan og situasjonen i Kosovo som eksempler på sikkerhetstrusler.

Jagland gikk så langt som å hevde at omtrent det eneste Kosovo i dag produserer, er narkotikabasert kriminalitet.

I Jaglands utenrikspolitiske bilde er EU ikke bare svaret på problemer på eget kontinent. Unionen tar også et globalt ansvar, i motsetning til hva som er tilfelle hos stormakten på andre siden av Atlanterhavet.

— USA har en militær og politisk slagkraft verdenshistorien ikke har sett maken til. Derfor opererer de alene og opptrer som et eget FN i verdenssamfunnet, mener Jagland, og minner om amerikanernes blanke avvisning av alt fra Kyoto-avtalen til opprettelse av den internasjonale straffedomstolen.

— Bare et sterkt Europa kan endre den amerikanske dominansen, mener Jagland.

Noen kroker her og der...

Selv om Jagland er kritisk til USAs rolle og fremferd i verden, advarer han mot å forsterke konflikten. - Norge er et atlantisk land og det er ikke i vår interesse at kløften blir større, sier han.

Jagland avviser argumentet om at Norge kan spille en viktigere rolle som brobygger i internasjonale spørsmål hvis vi blir stående utenfor EU.

— Fredsmekling i Sudan, Sri Lanka og noen kroker her og der er viktig, men faktum er at du ikke kan utøve noen utenrikspolitikk utenfor EU. Å stå utenfor unionen, betyr at Norge blir ytterligere marginalisert. Medinnflytelse betyr å være med å ta beslutninger i et Europa som også blir stadig viktigere i den globale politikken, hevder Jagland.

Ny grunnlov

EUs kommende nye grunnlov vil bare forsterke Norges rolle som tilskuer til viktige prosesser som angår oss, ifølge lederen i Stortingets utenrikskomité.

— Beslutningsprosessen i det nye EU blir i Norges disfavør. Den nye grunnloven flytter makt fra Kommisjonen til parlamentet og Rådet, organer der Norge ikke har noen formell tilknytning, sier Jagland.

Han sier Stortinget alt har innført om lag 4500 lover og regler vedtatt i Brussel. Jagland avviser at Norge har en reell vetorett mot direktiver fra EU fordi unionen kan svare med kostbare mottiltak.

HARD DOM: - Kosovo produserer ikke stort annet enn kriminalitet, sa tidligere utenriksminister Thorbjørn Jagland på NHH i går.<p/>FOTO: KNUT STRAND