KJELL ØSTERBØ kjell.oesterboe@bt.no

Dette er et av skrekkscenariene som ledelsen ved Haukeland sykehus har på bordet. Før påske vil de avgjøre hvilke holdning de skal ha til alle vikarbyråene som nå tilbyr dem leie av helsepersonell.

De store sykehusene i Oslo og Akershus har for lengst tatt i bruk vikarbyråene. Bare Ullevål— og Aker sykehus brukte 50 millioner kroner på innleie av helsepersonell i fjor, hovedsakelig på sykepleiere.

Lønnshopp på 75.000 Utleiebyråene tilbyr lønninger som langt overstiger lokal tarifflønn. I tillegg kommer gratis seminarer og kurs i større skala enn sykehusene tilbyr.

— Vi gjør det Sykepleierforbundet har snakket om å gjøre i mange år, nemlig å gi denne yrkesgruppen et lønnsløft, sier daglig leder av det nystiftede byrået Helsenor AS, Svein Konstali. Byrået har allerede 35 utleide sykepleiere i sving på sykehusene, og regner med å ha flere hundre i arbeid i løpet av neste år.

Et annet byrå, Bemanningscompagniet i Norden AS har inngått tariffavtale med Norsk Sykepleierforbund som sikrer sykepleierne en begynnerlønn på 75.000 kroner mer enn det offentlige. Det er første gang Sykepleierforbundet, som opprinnelig har vært motstandere av sykepleiere på utlån, har inngått en slik avtale.

— Vi har vært motstandere fordi vi mente det var en dyrere og dårligere ordning enn å gi fast ansatte en anstendig lønn. For arbeidsgiverne vil innleide sykepleiere koste i størrelsesorden 200.000 kroner mer årlig enn å ansette folk selv, opplyser dagens leder av sykepleierforbundet, Bente G.H. Slaatten.

Håper på lønnsspiral - Men både Haukeland og andre sykehus er jo livredde for å prøve økt lønn for å tiltrekke seg mer arbeidskraft. I stedet driver de på med alle mulige kortsiktige og kostbare ad hoc-løsninger.

Det positive, sett med hennes øyne, er at byråene vil kunne sette i gang en lønnsspiral som bringer nivået oppover.

— Våre medlemmer som er fast ansatte på sykehus og sykehjem, kan jo ikke stå stille og se på at de får innleide kolleger som gjerne må læres opp, og som samtidig har betydelig bedre betalt. Dette er noen av effektene som skremmer organisasjons- og personaldirektør, Rune Bjørhovd ved Haukeland sykehus.

— Vi har hatt besøk av en drøy håndfull byråer, og vil rundt påske bestemme hvilke holdning vi skal ha til dem, sier Bjørhovd. Han understreker at sykehuset selv vurderer ulike tiltak både for å bedre rekrutteringen og samtidig sørge for at fast ansatte forblir.

Bedre turnuser - Blant annet vil vi prøve å lage turnuser som er atskillig mer fleksible og bedre tilpasset den enkeltes behov.

Sykehusets største behov er først og fremst knyttet til helgene, samt kveld- og nattarbeid.

— Derfor skulle vi ønsket oss en sentral tariffavtale som ga høyere tillegg for å jobbe på disse ugunstige tidene, sier Bjørhovd.

Les også: Dåvøy nedrent av sykepleiere