Kvinner bosatt i Oslo med over halvmillionen i årsinntekt, er desidert på reisetoppen i Norge, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Og norske kvinner er også de som reiser mest til utlandet. Er du derimot en mann over 67 år fra Trøndelag, er det heller skralt med reiselysten. Mens det i Oslo bare var en av ti som holdt seg hjemme hele 2004, barberte mer enn tre av ti trøndere i fjor feriebudsjettet helt til null.

Tendensen gjelder i tillegg til sommerferie også for påsken. Ikke uventet er det også Oslo-folk med god råd som oftest setter kursen til fjells i påsken.

Mest badeferie i Spania

Spania er fremdeles det landet nordmenn reiser mest til. Over en halv million reiser gikk til den spanske solkysten. Deretter følger Danmark og Sverige — begge med over 300.000 reiser. Etter dette kommer i rekkefølge Hellas, Storbritannia og Frankrike.

Synes du er mange svensker og dansker på ferie i Norge? Og noen steder langs kysten - mange tyskere med fiskestang? Da vil du finne støtte i statistikken. Den viser nemlig at halvparten av de utenlandske turistene kommer fra disse tre landene.

Kvinner med penger, tyske fritidsfiskere og alle andre turister, vil Norge ha mer av, ifølge Reiseliv, Innovasjon Norge. Turistene bruker nemlig så mye penger at det slår ut med fire prosent på BNP. Og hele syv prosent av de 2,2 millioner sysselsatte i Norge, jobber i reiselivsnæringen.