Nærmere 60 prosent av dem som har vært mobbet av sin nærmeste leder, har høyskole— eller universitetsutdanning.

— Den mest sannsynlige forklaringen er at ledere føler seg truet av velkvalifisert arbeidskraft, og bruker sin makt for å bevare sin posisjon i maktpyramiden, tror forskerne bak undersøkelsen.