67,1 milliarder kilowattimer ble brukt i løpet av årets første seks måneder, mot 64,6 samme periode i fjor. Det var vinterkulden som førte til det økte forbruket, og de siste ukene har det vært tilbake på nivå med fjoråret, ifølge Statnett. I fjor vinter var innholdet i kraftverkenes vannmagasiner rikelig, noe som ga anledning til høy produksjon for norske kraftverk. I vinter har denne magasinfyllingen vært lavere. Kraftproduksjonen i Norge har gått tilbake fra i fjor med 10 milliarder kilowattimer til 63,2 milliarder kilowattimer i første halvår i år. Til sammenligning var forbruket i Oslo, Asker og Bærum i hele fjor 10,9 milliarder kilowattimer, opplyser Statnett i en pressemelding. Kraftimport er en konsekvens av at forbruket er høyere enn produksjonen innenlands. Fram til 1. juli i år har Norge hatt en netto import på omkring 3,9 milliarder kilowattimer fra våre naboland. I 2000 hadde Norge en netto eksport på rundt 8,6 milliarder kilowattimer første halvår, hovedsakelig til Sverige.