Den tidligere hiphoper LOON fra Puff Daddys Bad Boy Records, Amir Muhaddith, trakk mellom 700 og 800 tilhørere til sitt foredrag som IslamNets studentorganisasjon arrangerte på høyskolen søndag 7. november.

Vakter henviste kvinner og menn til hver sine innganger, og under møtet satt kvinner og menn atskilt på hver sin side av midtgangen.

— Sånn kan vi ikke ha det, vi kan ikke akseptere kjønnssegregering ved en verdslig institusjon, sier rektor Sissel Østberg til Aftenposten.

Hun hadde på forhånd sikret seg en avtale om at kvinner og menn ikke skulle holdes atskilt under IslamNets møte. Nå gjør hun det klart at organisasjonen ikke lenger får låne gratis lokaler fordi de brøt avtalen.

Fahad Qureshi, som var konferansier under møtet, sier at mange kvinner, spesielt med pakistanske og somaliske kulturbakgrunn, ønsker egne innganger. Han sier også at kjønnsdelingen ble tatt opp under møtet, og at han da spurte forsamlingen om de ønsket å sitte blandet.

— Svaret var et høyt nei fra alle kvinnene i salen. Det blir kvalmende, og det er kvinneundertrykkende, å tvinge kvinner til å sitte sammen med menn mot sin vilje, sier Qureshi til Aftenposten.

Han sier at høyskolen opptrer krenkende ved ikke å akseptere at folk ønsker å sitte atskilt.