Islamsk Råd har hatt flere krisemøter om saken og vil søndag politianmelde truslene, skriver VG.

I e-post til rådet skriver en gruppe som kaller seg Norsk Frigjøringsfront (NFF) at de kartlegger bolig— og jobbadresser til muslimer i Norge.

Muslimer i Norge beskyldes for å være femtekolonister. NFF krever at Islamsk Råd går ut og beklager brenning av det norske flagget i palestinske områder. Hvis ikke, vil det få konsekvenser for alle muslimer i Norge.

— Vi er bekymret for denne utviklingen. Truslene har økt den siste tiden, sier en representant for Islamsk Råd til VG.

Informasjonssjef Trond Hugubakken i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mener de har god kontroll over nynazistene i Norge, men han minner om at deler av miljøet er voldelig, og at flere av nynazistene er domfelt for grov vold.

I det tre sider lange brevet truer avsenderen med krig: «Som sagt er vi nå farlig nær en krig i dette landet. Det eneste som skal til, er en terroraksjon fra islamsk side, eller et drap på en norsk statsborger»

— Det er ikke ulovlig å være ekstrem. Det er først når de ekstreme bruker vold for å oppnå det de vil, at det faller innunder PSTs ansvarsområde, sier Hugubakken.

Flere ledende muslimske talsmenn skal de siste dagene ha mottatt trusler på SMS og telefon. I følge avisen frykter lederne mest at det males skjellsord på en moské, at noen skulle kaste inn et grisehode etter brenne Koranen for å hisse opp et motreaksjon.