Da resultatet fra 127 av 424 skoler var klart onsdag, viste tall fra Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste at Høyre hadde en fremgang på 7,0 prosent sammenlignet med skolevalget i 1997.

Ap gikk tilbake med 3,7 prosent. Sosialistisk Venstreparti hadde onsdag en fremgang på 4,3 prosent.

Skolevalgene er ofte en god indikator på hvordan stemningen er i befolkningen ellers. Utslagene er som regel større, men partier som går fram ved skolevalgene, går ofte fram også på valgdagen.

NTB