Stridens eple er regjeringens klimamelding som ser ut til å bli høstens heteste tema i Stortinget. Utpå dagen vil det trolig være klart at de tidligere regjeringspartiene vil opptre i samlet flokk for å påvirke de rød-grønne til å sette i verk mer effektive tiltak.

Opposisjonspartiene er svært misfornøyd med den handlingsplanen tidligere miljøvernminister Helen Bjørnøy (SV) la frem tidligere i høst.

— Med SV i spissen er tiltakene som regjeringen foreslår altfor uforpliktende. Vi på vår side vil legge frem en kravliste som er mye mer konkret og ambisiøs, ikke minst når det gjelder fornybar energi på en lang rekke områder, sier Gunnar Kvassheim (V) som er leder i energi- og miljøkomiteen.

- På bånn i Europa

Sammen med Børge Brende fra Høyre og Line Henriette Holten Hjemdal fra KrF brukte han kvelden og natten til i dag for å meisle ut en felles kravliste som de gjennom forhandlinger vil prøve å få regjeringspartiene med på. I tillegg til sterkere satsing på fornybar energi omfatter kravlisten både sterkere forskningsinnsats og flere tiltak innen kollektivtransporten, ifølge Kvassheim.

— Vi har noen av Europas dårligste støtteordninger for å oppnå større omlegging til fornybar energi. Rammebetingelsene er for elendige. Det er noe som er riv ruskende galt når et selskap som Statkraft - altså statens eget selskap - heller ønsker å satse i utlandet, fordi støtteordningene her hjemme ikke holder mål. Dette er pinlig og uakseptabelt, ettersom vi som nasjon har tjent oss søkkrik på olje- og gassforekomstene. Vi kan ikke ha det slik lenger, mener Kvassheim.

SV vil holde igjen?

Onsdag kveld var det fortsatt noe usikkert hvor langt KrF og Venstre ville greie å trekke Høyre med seg i retning av en dristigere klimapolitikk. Men Kvassheim var optimist. Signalene fra Brende ga grunnlag for det.

Dermed kan SV komme i den paradoksale situasjonen at Høyre vil anstrenge seg for å få regjeringen med på mer radikale klimatiltak, mens SV i lojalitet mot regjeringen vil holde igjen og dempe ambisjonene.

Dersom de parlamentariske lederne for regjeringspartiene finner grunnlag for å vurdere kravlisten fra KrF, Venstre og Høyre nærmere, er det duket for intense forhandlinger like frem til Stortinget tar juleferie med sikte på et bredt klimaforlik. Det endelige slaget står 18. desember. Da avsetter Stortinget rikelig tid til debatt og vedtak, hvis alt går etter planen.