TORSTEIN STANGENES

I dag legger Høyres programkomité frem sitt forslag til program for 2005-2009. Komiteen foreslår blant annet at det statlige gebyret for å tinglyse pant ved etablering eller flytting av banklån blir redusert fra dagens nivå.

I dag koster det 2112 kroner å tinglyse et lån. Ved boligkjøp er det ikke uvanlig at en må betale mer enn ett gebyr. I tillegg må en betale gebyret hvis en bytter bank.

— Sovepute for de store

Det er særlig dette siste Konkurransetilsynet har reagert på. Gebyret gjør det kostbart å bytte bank, noe som svekker konkurransen mellom bankene. Dermed kan gebyret koste forbrukerne høyere renteutgifter i tillegg til de 2112 kronene.

— Opprinnelig ble gebyret innført for å dekke statens kostnader ved å tinglyse lån. Konkurransetilsynet har antydet at statens kostnader bare er på 300-400 kroner. Etter min oppfatning må det være et mål å få gebyret ned mot selvkost, sier stortingsrepresentant Torbjørn Hansen (H) til BT.

Han mener gebyret har vært en sovepute for banker med store markedsandeler. Det mener åpenbart andre også. Blant andre SkandiaBanken har i en periode betalt dette gebyret selv for å kunne oppheve denne konkurransesperren.

Kan danne flertall

I høst har flere partier kritisert regjeringen for ikke å kutte gebyret. Både SV, Sp og Frp har tatt til orde for å redusere det, uten at de nødvendigvis har stemt for det i budsjettsammenheng. Hvis Høyre nå snur vil det kunne bli vedtatt ved behandling av neste års statsbudsjett.

Det er Høyres landsmøte som skal behandle programkomiteens forslag til program.