MARIANNE RØISELAND marianne.roiseland@bt.no— Når staten likestiller bedriftsbarnehager med andre barnehager virker det ulogisk at kommunen gjør det motsatte, sier Henning Warloe.Høyre går nå i forhandlinger med resten av den såkalte "barnehagealliansen" i bystyret. Sammen med Frp, KrF og Venstre har Høyre vært pådriver for å øke støtten til de private barnehagene. "Et stykke på vei" - Jeg håper vi et stykke på vei klarer å imøtekomme bedriftsbarnehagene. Men det er dessverre ikke mulig å love dem like mye som andre barnehager i første omgang, sier Warloe.Byrådet vil ikke gi de 19 bedriftsbarnehagene i Bergen kommunal støtte slik alle andre private og kommunale barnehager skal få. Bare de plassene bedriftsbarnehagene har ledig for alle byens innbyggere kan regne med støtte, men først fra år 2004.- Vi må i alle fall se om det ikke er mulig å gi bedriftsbarnehagene støtte for de åpne plassene noe før den tid, sier Warloe. Likeverdig behandling Høyre ønsker et mer differensiert system enn det byrådet legger opp til. Mens byrådet vil at alle de private barnehagene, med unntak av bedriftsbarnehagene, skal få det samme kronebeløpet i støtte, vil Høyre ha et mer sammensatt system. - Barnehagene er forskjellige. Noen er store, noen er små, noen har mange barn med særskilte behov. Andre har få og noen har mange små barn. Barnehagene har ulike behov, og det mener vi støttesystemet må fange opp, sier Warloe.I neste uke setter han seg ved forhandlingsbordet for å snekre sammen et barnehageforlik.- Vi vil i alle fall forsøke å komme bedriftsbarnehagene bedre i møte enn det byrådet har gjort, lover Warloe.