Spørsmålet om Høyre skulle vedta anledning til å opprette sprøyterom, var det mest omstridte temaet i landsmøtesalen, så langt. Resolusjonskomiteen, ledet av Jan Tore Sanner, var delt i synet på sprøyterom. Et mindretall åpnet for at å etablere sprøyterom som et mulig middel for å redde menneskeliv.

Flertallet mente at opprettelse av sprøyterom ville innebære å gi opp tunge misbrukere og legge til rette for fortsatt misbruk. Flertallet i resolusjonskomiteen ville heller satse på bedre avrusning, behandlingstilbud, helsetjenester, boligtilbud og sosiale nettverk.

Sprøyterom er i strid med forbudet mot narkotika og bryter med prinsippet om at helsepersonell skal redde liv og bidra til god helse, mente flertallet.

Temaet var også hyppig oppe i debatten. Byrådsleder i Oslo, Erling Lae, var blant dem som gikk imot etablering av sprøyterom. Han viste til at det ikke er utbredt praksis i europeiske byer å ha en slik ordning,, men at det foregår forsøk tre-fire steder med en svært begrenset etablering.

— Vi har ingen statistikk eller forskning som underbygger at sprøyterom bidrar til færre overdosedødsfall eller nedgang i narkotikabruk. Men vi har kanskje vært for slepphendte med utdeling av gratis sprøyter, det er noe vi vil se på, sa Lae.

Mindretallets forslag fikk bare en håndfull stemmer. Høyres motstand mot å åpne for sprøyterom blir stående.

(NTB)