Nils Marton Aadland og Torbjørn Hansen kvir seg ikke for å være «politisk ukorrekt». Som ledere i henholdsvis Hordaland Høyre og Bergen Høyre vil de slå kontra i det lovpålagte arbeidet for å få flest mulig kvinner inn i bedriftsstyrene.

Foran landsmøtet i Høyre i neste måned har de fremmet forslag om å programfeste dette. Mens Arbeiderpartiet på sitt landsmøte nylig gikk inn for fullstendig likestilling — 50 prosent av hvert kjønn i alle styrende organer - vil Hordaland Høyre advare mot en rigid, lovfestet likestilling:

«Høyre vil (derimot) ikke bruke loven til å tvinge private bedrifter til å kvotere inn personer av det underrepresenterte kjønn eierne av bedriften selv ikke vil ha. Dette fordi det strider mot partiets grunnleggende syn på privat eiendomsrett,» heter det i forslaget.

- Foreldet og nedlatende

— Vi har fått mange reaksjoner fra eiere som etter å ha satset mye kapital på en bedrift ikke får anledning til å sette sammen styret slik de selv ønsker. Vi er enig i at man har gått for langt fra statens side, og at det er en urimelig og foreldet tankegang med slik tvang, sier Aadland og Hansen til Bergens Tidende.

— Ja, det er også nedlatende overfor dyktige kvinner, og jeg kjenner selv mange som reagerer sterkt på tanken om å bli kvotert inn fordi de er kvinner og ikke fordi de er kvalifisert, sier Hansen.

— Slik samfunnet fungerer er bedriftene genuint interessert i å skaffe seg de beste folk i styret, og blant dem er det mange kvinner, tilføyer Aadland.

- Latterlig av Ap

Hansen peker på den annen side på at det ville være et brutalt overgrep fra statens side hvis den skulle finne på å legge ned en bedrift fordi den ikke har «riktig» sammensetning av styret.

— Da ville vi virkelig ha fått reaksjoner, og med rette, mener han.

— Er dere negative til kvotering som prinsipp, også når vi ser vekk fra bedriftsstyrene?

— Ja, for det er avleggs, noe Arbeiderpartiet åpenbart ikke har forstått. 50 prosentregelen er direkte latterlig. Se bare på Høyre som for eksempel både har en Erna Solberg og en Monica Mæland i topposisjoner, sier Torbjørn Hansen.

Bilavgiften for høy

Hordaland Høyre vil også engasjere seg sterkt på landsmøtet for å kutte i den høye importavgiften på kjøp av nye biler, både for å fornye bilparken og øke trafikksikkerheten. Hansen, som er partiets avgiftspolitiske talsmann i Stortinget, sier at det i løpet av noen år må være mulig å senke avgiften med 20 prosent.

Et tredje forslag fra Hordaland Høyre er å skjerpe maksimumsstraffen til mer enn 21 år for grove forbrytelser.

— I realiteten er den strengeste straff 14 års soning. For mange oppleves en slik «strafferabatt» som en grovt urettferdig ordning, sier Hansen.