Dette går fram av en resolusjon som ble vedtatt uten debatt på Høyres landsmøte lørdag.

Partiet vil likestille foreldre som velger private barnehager med foreldre som har kommunal barnehageplass, ved å gi barnehagene like mye offentlig støtte per barn. I dag får alle barnehager samme statsstøtte, mens den kommunale støtten er ulikt fordelt.

Kontantstøtten står fast Høyre står også fast på kontantstøtten slik den er i dag, og avviser forslaget fra Senterpartiet om å kreve at en av foreldrene må være hjemme med barna.

Partiet vil gjennomføre omfattende tester av elevenes lese-, skrive— og regneferdigheter, for å sikre at alle elever har grunnleggende kunnskaper når de går ut av grunnskolen.

Lavere skatter og avgifter Høyre vil redusere skatt på arbeidsinntekt, el-avgift og bensinavgift, samt øke barnetrygden og utvide fradraget for pass og stell av barn. Partiet mener at høye skatter og avgifter først og fremst rammer barnefamilier, som fra før sliter med høye lån og store etableringsutgifter.

Unge Høyre vil ha skoler på anbud Norske skoler bør settes ut på anbud, slik flere kommuner allerede gjør med sykehjem og renholdstjenester. Det mener Unge Høyre som håper moderpartiet går inn for dette på helgens landsmøte.

Leder i Unge Høyre, Ine Marie Eriksen, mener elevene får det bedre hvis private får være med å drive de kommunale skolene. Hun tror skolene vil fokusere mer på kvalitet dersom de blir satt ut på anbud, melder NRK.

NTB

Les også: Høyre forsvarer NRK-lisensenHøyre: Regjeringen vil rasere Forsvaret