— Hos fastlegen kan du ganske raskt få en time hvis du har allergi eller en halsinfeksjon. Mer enn 4500 fastleger står klare til å skrive ut resepter. Hvis du trenger samtaleterapi fordi du har angst, er det bare et fåtall kommuner som har en psykolog tilgjengelig, sier Høyre-leder Erna Solberg.

Raskere hjelp

På landsmøtet for Unge Høyre i helgen sa hun at en ordning med "fastpsykolog" vil gi unge hjelp raskere, og at hjelpen vil være tilgjengelig der folk bor og ikke langt unna. Ordningen betyr ikke at enhver vil ha rett på sin egen psykolog som man har til sin fastlege, men at det blir mulig å få hjelp når man trenger det.

— I dag går folk til fastlegen sin med forskjellige problemer. En del av dette er det bedre å gå til andre spesialister med, som psykolog eller spesialsykepleiere, sier Solberg.

- Hvordan skal dere rekruttere psykologer?

— Etter hvert vil vi måtte sørge for flere psykologer, men allerede i dag er det mange psykologer som ikke arbeider med pasientbehandling, som kunne hentes til disse jobbene.

Høyrelederen viser til at halvparten av befolkningen vil oppleve psykiske problemer i løpe av livet, og sier psykiske problemer er like vanlig som influensa.

Styrke skolehelsetjenesten

I tillegg til å styrke fastlegekontorene med spesialsykepleiere og psykologer ønsker partiet å styrke skolehelsetjenesten.

— Halvparten av dem som faller ut av skolen, oppgir at psykiske problemer er årsaken til at de sluttet. Det samme gjelder en fjerdedel av de som faller ut av arbeidslivet. Den sosiale isolasjonen og følelsen av nederlag kan gjøre situasjonen verre.

Solberg viser til at tidlig hjelp gir best effekt, og foreslår også øremerke mer midler til helsesøstertjenesten i de alternative budsjetter.

Venter to måneder

Ventetiden for psykisk helsehjelp for barn og unge var i snitt to måneder ved inngangen til dette året. Mange venter enda lenger på hjelp. Dette bekymrer Solberg.

— Men noen ganger er ikke en trøstende samtale eller veiledning fra helsesøster nok. Noen ganger trenger unge mennesker kvalifisert helsehjelp og behandling for sine psykiske problemer. Også når man har kommet over den høye terskelen og fått tilbud om hjelp, er køene lange og ventetidene høye.