INGEBJØRG JENSEN

Nå vil han at statsråd Bjarne Håkon Hanssen svarer for seg.

I et skriftlig spørsmål til statsråden viser Høyre-representanten til oppslaget i BT 1. april om at NAV nå tar en ny gjennomgang av samtlige søknader fra mennesker som i slutten av krigen levde som huleboere på Sørøya i Finnmark.

Flere har fått omgjort avslagene sine, og den nye praksisen er en følge av en rapport fra psykiatriprofessor Lars Weisæth, på oppdrag fra NAV.

Praksisendringen skjer uavhengig av NAVs gjennomgang av egen saksbehandling av krigspensjonssaker generelt, etter pålegg fra Arbeids— og inkluderingsdepartementet i januar.

— Hensikten var å se om NAV har fulgt opp stortingetsvedtaket om at det fra 1.1.1990 skulle bli enklere å få krigspensjon som følge av psykiske ettervirkninger, påpeker Høyre-representanten.

- Også gjelde Laksevåg

— Det er ganske oppsiktsvekkende at NAV nå har satt i gang en ny gjennomgang av huleboersaker som har fått avslag, ut fra nye retningslinjene til Weisæth. Når NAV foretar en spesialgjennomgang av huleboersakene synes jeg tiden burde være moden for å vurdere det samme også for barna som ble rammet av bombingen av Laksevåg.

— Weisæth anbefaler å anvende regelen om presumpsjon på de huleboerne som ble utsatt for beskytning og ildgivning under krigen, noe som innebærer at saksbehandlerne kan anta at denne gruppen ble utsatt for ekstra harde påkjenninger. Da er det naturlig å bruke den samme regelen om presumpsjon på barna fra Laksevåg, Jeg kan ikke se at det er behov for en stortingsbehandling for å iverksette dette, heller ikke å avvente den generelle utredningen NAV nå foretar, sier Hansen.

Han er redd at det kan trekke i langdrag med en løsning dersom man skal vente på at NAV-utredningen legges frem 15. juni, departementets behandling og Stortingets sommerferie.

— Har Høyre vurdert en eventuell erstatningsordning som en mer langsiktig løsning?

— Nei, men jeg vil ikke utelukke at vi vil forfølge en slik tanke seinere.

Ber om konkrete tall

NAV har så langt sagt nei til å legge frem tall som viser hvor mange som har søkt krigspensjon og fått krigspensjon, og hvor mange som har fått avslag. BT har lagt frem tall som viser at det etter år 2000 ble nesten umulig for søkere fra Laksevåg å få krigspensjon. Likevel hevder NAV at de er blitt mer liberale.

På spørsmål fra BT svarte departementet i januar at de ikke ville be NAV legge frem tallene på krigspensjonssøkere, avslag og innvilgelser, på tross av at departementet har bedt NAV om «objektiv dokumentasjon». Etter dette lovet Torbjørn Hansen at han vil be om å få tallene på bordet, og nå spør han statsråd Bjarne Håkon Hanssen om NAVs generelle granskingen kommer til å inneholde konkret tallmateriale.

— Det burde være en selvfølge, sier Hansen.

FAKSIMILE: BT 1. april i år.