Søndag holdt Høyre felleskonferanse for stortingsgruppen, sentralstyret og fylkeslederne, den siste store samlingen før valgkampen starter for alvor over sommeren. Men allerede nå har partiet blinket ut tre hovedområder: Skole, omsorg og trygghet.

– Vi kommer til å bygge på det som er viktig lokalt. Det er fristende å gjøre valgkampen til en rikspolitisk kampanje, særlig for et opposisjonsparti. Men det er de lokale sakene skal dominere i et kommunevalg, sier partileder Erna Solberg.

Høyaktuelle miljøspørsmål som kampen for renere luft og bekjempelse av støy er ikke spesifikt tatt med blant valgkampsakene. Partiledelsens forklaring er at klimasaker først og fremst hører hjemme i rikspolitikken og at kommunevalget skal dreie seg om det lokalpolitikerne mener de kan gjøre noe med.

Kjente saker

De tre satsingsområdene er velkjente Høyre-saker. Partiledelsen mener det er viktig å være gjenkjennelig og forutsigbar, men også vise fornyelse. Særlig kriminalitet og vold i byene vil Høyre slå hardere ned på. Samfunnet er gått for langt i å akseptere slik virksomhet, mener partiet.

– Vi trenger realisme framfor snillisme. Det er altfor mange av oss som er bekymret, redde eller engstelige i hverdagen, sier Solberg.

Hun mener Arbeiderpartiet nærmest har gitt opp kampen mot narkotika ved å foreslå frisoner, der misbrukere kan holde på med sitt uten å bli «plaget» av politiet. Slike soner vil tiltrekke seg stadig nye og yngre brukere, frykter Høyre.

– Politiet må bryte opp disse miljøene. Frisoner er det samme som å legalisere narkotika. Å akseptere narkomani er å gi blaffen. Det kan jeg ikke være med på, sier Solberg.

Til debatten om hvem som har skyld i voldtektssaker sier Solberg at kvinner skal forvente trygghet i byrommet og at ubetenksom oppførsel av jenter nattetid ikke er en unnskyldning for voldtekt og overgrep.

Skole og omsorg

Høyre mener at regjeringen forsterker de sosiale forskjellene i skolen. En offentlig skole uten krav og evaluering rammer først og fremst elever fra de minst ressurssterke hjemmene.

– Høyre vil skape en god offentlig skole. Den er vårt viktigste verktøy til å realisere muligheter for alle, uavhengig av sosial bakgrunn. Det er ikke tilfellet i dag. Løsningen er ikke å holde igjen noen, men gi alle en mulighet til å strekke seg lenger, sier Solberg.

Hun sammenligner skolen med idretten. Følelsen av å mestre gir selvtillit, pågangsmot og treningsglede. Gode prestasjoner skal belønnes og oppmuntres. Bredde løfter toppene, og toppene løfter i sin tur bredden.

– Det må være slik på alle områder, og det må starte i skolen, sier Høyre-lederen. Større linjevalg, som for eksempel en egen golflinje på Sveio i Hordaland, synes hun er bra. Det er ikke alltid mer penger som trengs, men nye måter å tenke skole på, sier hun.

Variert tilbud

Omsorg for eldre og pleietrengende må være valg mellom flere gode tilbud, ettersom behovene endrer seg gjennom livet.

– Vi trenger flere hender, men også mer kompetanse. Vi må skape en verdig eldreomsorg, der eldre og pårørende vet hva de har krav på og hva de kan forvente. En ordning der de har klagerett, sier Solberg.

Hun etterlyser en nasjonal handlingsplan og en egen spesialisering i eldremedisin.

Falch, Knut