Partiet strever med å være synlig og ser ingen vei ut av uføret, mener valgforsker.

Med en oppslutning på bare 13,4 prosent er Høyre nede på et historisk bunnivå, mener Arve Østgaard i Sentio Research som målte velgerstemninger mens hijabdebatten pågikk for fullt i forrige uke. På syv av de ti siste landsomfattende partimålingene har Høyre gått klart tilbake de tre siste måneder.

På målingen fra Sentio går Arbeiderpartiet litt tilbake, men ligger stabilt på rundt 35 prosent de første to måneder av året. Frp går derimot noe frem. Det samme gjelder KrF.

— Det mest bekymringsfulle for Høyre må være at partiet ikke har noen oppskrift på hvordan det skal komme seg ut av bakevja. Høyre har et synlighetsproblem, ettersom det bare er nest størst på borgerlig side, og dermed er meget sårbart, mener valgforsker og professor ved NTNU, Anders Todal Jenssen.

Svak krisehåndtering?

Han sier videre at partiets sterke fokus på økonomisk politikk har gått på bekostning av bredden. I velferdspolitikk for eksempel har det problemer med å konkurrere med Frp.

— Det er et paradoks at Høyre på den ene siden har større troverdighet enn Frp i nettopp økonomisk politikk, mens det ikke fikk noen uttelling i den finanskrisen vi har, sier Todal Jenssen.

Krisehåndteringen har ikke vært heldig for Høyre som har konvertert fra markedsliberalistisk tenkning til langt på vei å følge samme linje som regjeringen. Derfor har ikke krisehåndteringen gitt Høyre den uttelling man burde vente, mener valgforskeren.

- Lar meg ikke distrahere

Ledende tillitsmenn i Høyre nekter å fortvile. – Jeg lar meg i hvert fall ikke distrahere, for det er lenge til valget, og Høyre har dessuten vært ute en vinternatt før! sier Martin Smith-Sivertsen som er leder i Hordaland Høyre.

Han er overbevist om at partiet vil evne å mobilisere velgerne når det nærmer seg valgdagen i september. Dessuten er det en stor fordel at Høyre igjen kan skilte med egen statsministerkandidat.

— Har Erna Solberg god nok kontroll på den situasjonen Høyre er i?

— Ja visst, hun har kjempetak på situasjonen!

Vil motstå populisme

Leder i Bergen Høyre, Torbjørn Hansen, bruker litt andre ord:

— Det hjelper godt at vi kan gå til valg på vår egen statsministerkandidat, sier Hansen som foreløpig ikke har sett noe tegn til at de tillitsvalgte i partiet blir slått ut av dårlige tall på meningsmålingene.

— Det er selvsagt ikke noe hyggelig tall BT her presenterer, men jeg ser likevel lyst på valgutsiktene. Høyre har i motsetning til i 2005 alle muligheter til å være mer tydelig på vår politikk, og tjene på det, sier stortingsrepresentanten.

Han ser en klar sammenheng mellom dårlige galluptall og de siste ukers debatt om hijab i politiet. Høyres holdning i denne saken har på kort sikt resultert i lavere oppslutning, men Hansen er likevel overbevist om at «partiet vil være tjent med å stå fast på sitt verdigrunnlag, opptre ansvarlig og ikke bli fristet til å innta mer populistiske standpunkter».

- Et øyeblikksbilde

Høyres generalsekretær, Trond Hole, utbryter spontant – når han hører de ferske tallene – at «vi kommer til å gjøre et mye bedre valg enn dette».

— Det er mye som tyder på at den svake oppslutningen viser et øyeblikksbilde som skyldes hijabdebatten. Gjennomsnittet for Høyre på februarmålingene er for øvrig 15,3 prosent, sier Hole.

Aas, Erlend