ATLE ANDERSSON atle.andersson@bt.no— Dette er en viktig kamp for å redde våre nære havområder fra å bli ødelagt av radioaktiv forurensning i mange tusen år. Hvis utslippene fortsetter, vil det ende i katastrofe for kystområdene og fiskeriene, som er vår viktigste økonomiske ressurs for fremtiden, sier fylkesleder og stortingskandidat Øyvind Halleraker til Bergens Tidende. Landsmøtesak Han har selv besøkt Sellafield-anlegget som medlem av Samarbeidsrådet for Sør- og Vestlandet (SAVOS).Hordaland Høyre vil på landsmøtet i mai jobbe for å få partiet til å vedta en resolusjon med krav om at Ap-regjeringen snarest legger press på Tony Blair for å få stanset utslippene. - Vi kan ikke akseptere britiske myndigheters ansvarsløse holdning i denne saken. Britenes holdning overfor sine naboland hører ikke hjemme i vår tid, mener Halleraker. Stor sympati Han mener driften av atomgjenvinningsanlegget må stanses inntil det er funnet en løsning på utslippsproblemene.Aksjonistene fra Neptun har varslet at de vil forsøke å stenge igjen utslippsrøret. Det vil hindre det radioaktive stoffet technetium i å strømme ut i Irskesjøen, og videre med havstrømmene inn i norske kystfarvann.- Støtter dere en slik ulydighetsaksjon?- Som politisk parti vil vi ikke oppfordre til sivil ulydighet. Men vi har stor sympati for arbeidet Neptun gjør med å sette søkelyset på Sellafield-utslippene. De skaper blest om saken også internasjonalt. Kampen mot utslippene må bekjempes med alle lovlige midler, sier Halleraker.