Forslaget om å tillate surrogati i Norge ble avvist med stort flertall, mens det måtte avstemning til om forslaget som ville tillate eggdonasjon.

Det var Sør-Trøndelag og Oslo Høyre som foreslo å tillate eggdonasjon. Temaet druknet i den omfattende abortdebatten på Høyres landsmøte, men til slutt sa 176 delegater nei til å endre loven om eggdonasjon, mens 121 støttet forslaget.Dermed var forslaget avvist.

Andre vedtak om helsepolitikk på Høyres landsmøte:

Sørge for sikker ogstabil tilgang på blod, for å ivareta tryggheten og kvaliteten i helsevesenet,ved å la godkjente givere gi blod, uavhengig av seksuell legning, forutsatt atdet harmoniserer med helsefaglige krav. (Dette vil si at homofilekan gi blod, noe de ikke kan i dag) VEDTATT

Styrket kvaliteten i akuttmottakene på sykehusene. Det må være leger på vaktmed kompetanse og erfaring i akuttmedisin. VEDTATT

Etablere en 48-timers frist for oppstart av diagnostikk ved mistanke omkreftsykdom. VEDTATT

"Endre abortloven slik at egenskaper ved fosteret ikke er et selvstendigabortkriterium etter grensen for selvbestemt abort. Tilstander som ikke erforenelig med liv, skal i seg selv gi grunnlag for abort." PUNKTET ER VEDTATT STRØKET FRA HØYRES PROGRAM

"Si ja til eggdonasjon" — FORSLAGET ER AVVIST -Høyre sier nei til eggdonasjon.