183 av de 304 delegatene på Høyres landsmøte støttet Bergen Høyre sitt forslag om å "sørge for hensiktsmessige regler for politiets tilgang til våpen i situasjoner som krever det, herunder vurdere behovet for generell bevæpning av norsk politi".

En av demsom argumenterer for å innføre allmenn bevæpning av norsk politi, erjustispolitisk talsmann i Høyre, André Oktay Dahl.

— Politietbevæpnes allerede i dag flere ganger i uken. Dette er et spørsmål hvordan denenkelte politimann eller -kvinne kan løse sine oppdrag så raskt og sikkert sommulig, sier Dahl.

Må hentevåpen i bilen

Han viste igår til et eksempel der politiet rykker ut til angivelig husbråk i en høyblokk,men i det de åpner døren viser det seg å være en øksedesperado inne ileiligheten.-I dag måpolitiet løpe ned til bilen og be om tillatelse til å låse opp boksen medpistolen, låse opp, låse igjen og løpe opp igjen. Jeg vil ha et politi som kansørge for at øksemannen tas før han tar oss, sa Dahl.

Eksempeletmøtte motbør.

— Jeg harselv vært politimester, og vet at man har full mulighet til å be om bevæpningfør man går opp i leiligheten, fortalte Rune Grundekjøn, Vestfold Høyre.

MichaelTetzschner, Oslo Høyre, ba landsmøtet utvise sindighet.

— Våpeneskalerer situasjoner. Nå kan vi oppleve at innbitte kriminelle selv tar medseg våpen. Det kan gi en falsk trygghet. La situasjonen avgjøre når detbevæpnes, men la ikke pistol bli en del av uniformen, oppfordret han.

Høie vil havåpen

Men ogsånestleder Bent Høie tilhører dem som mener at det er tid for generell bevæpningav norsk politi.

— Jeg synesvi skal lytte til Politiets Fellesforbund. Vi må gi vårt politi mulighet til åmøte hardbarkede kriminelle med de våpen som brukes der ute, sa Høie.

Han pekte påat forslaget kun er å vurdere generell bevæpning, og at partiet skal kommetilbake til hvordan bevæpningen skal innføres. En mulig løsning er en gradvisbevæpning, der strømpistoler også kan vurderes, eventuelt et skille mellombelastede byområder og andre, fredeligere politidistrikter.

StortingskandidatPeter Christian Frølich fra Hordaland argumenterte også for bevæpning i gårkveld. Han tror det kan bli flertall for forslaget på helgens landsmøte.

— I etoptimalt samfunn hadde det ikke vært nødvendig med bevæpning. Men vi må sevirkeligheten i øynene, og lytte til politiet, sier han.

Frp er allerede tilhengerav generell bevæpning, mens Venstre og KrF har vært imot. Dermed kan vedtaketpå Høyres landsmøte bli avgjørende for fremtiden for norsk politi.

Landsmøtet stemte også for å etablere et nasjonalt beredskaps- og sikkerhetssenter ved statsministerens kontor.