• Først er Frp med på å danne flertall for et budsjett som fører til at eksamen tas vekk i ungdomsskolen. Så ber de statsråden finne penger til eksamen andre steder.

Parlamentarisk leder for Høyre på Stortinget, Oddvard Nilsen, reagerer sterkt på Frps oppførsel etter at konsekvensene av vedtaket om å kutte eksamen i ungdomsskolen ble kjent.

Sammen med Ap, SV og Sp stemte Fremskrittspartiet for et kutt på 12 millioner kroner. Det fører til at det ikke kan opprettholdes vanlig sensur av skriftlig avgangsprøve i ungdomsskolen neste år. 6000 elever i Hordaland og rundt 60.000 elever på landsplan kan rammes av dette.

Mister statistikk

— Når følgene av vedtaket blir at vi mister den statistikken og resultatoversikten som kan måle prestasjonene hos elevene, da skjønner Frp hva de har vært med på. Frp må bære byrdene etter tabbene de gjør, sier Høyres Oddvard Nilsen.

Nilsen sier at Høyre gjorde det klart for Frp og Sortevik hva følgene ville bli.

— Da hjelper det ikke å skrive brev til statsråden og snakke om at man skal instruere henne til å finne penger. Sortevik var med på en galei han ikke visste konsekvensen av, men da må han stå oppreist etterpå, sier Nilsen.

— Vi står oppreist, svarer Arne Sortevik (Frp) i Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomité.

- Les sakspapirene!

Sortevik tar avstand fra kritikken fra hordalandskollegaen på Stortinget.

— Nilsen bør opptre litt mer avdempet. Han sitter ikke i fagkomiteen, og bør lese papirene i saken før han uttaler seg, sier Sortevik til BT.

Han er nå i gang med å samle inn opplysninger om eksamensordningen i 10. klasse fra departementet og andre instanser.

— Etter det vil jeg uttrykke meg mer «kraftfullt». Hensikten er å vise at den voldsomme dramatikken knyttet til de 12 millionene vi kuttet er litt fjernt fra virkeligheten, sier Sortevik.