Foss sier til Dagsavisen at han tar sikte på å redusere antallet avgifter fra neste år.

Finansdepartementet har bedt de øvrige departementene om en oversikt over hvilke avgifter og gebyrer de administrerer. De er også bedt om å vurdere forenklinger og andre endringer i «sine» avgifter og gebyrer.

Foss sier at hensikten med gebyrer er at de skal dekke kostnader, ikke fungere som avgifter som bringer penger inn i statskassa. Han åpner for at det både kan bli færre og lavere gebyrer og avgifter når Finansdepartementet har gått gjennom materialet som kommer fra de andre departementene.

Arbeiderpartiets leder Thorbjørn Jagland sier at han tror Arbeiderpartiet forbindes med de høye avgiftene og at dette var en viktig årsak til valgnederlaget i fjor høst. Nå vil han ha et bredt skatte— og avgiftspolitisk forlik med de andre partiene for å få avgiftene ned på europeisk nivå. - Vi skal være en del av et europeisk marked, og da kan vi ikke skille oss vesentlig ut, sier Jagland, som mener det er viktig å senke avgiftene på bil og alkohol.

(NTB)