Høyre går til regjeringsforhandlinger med Syse-regjeringen som oppskrift. I Jan P. Syses regjering hadde KrF og Senterpartiet ti statsråder, mens Høyre fikk ni.

Når regjeringsforhandlingene starter i morgen, er de tre partiene delt i to blokker. Venstre og KrF med til sammen 16,3 prosent av stemmene bak seg på den ene siden. Høyre med 21,2 prosent på den andre siden.

Ni, syv og tre ministre

Etter det Bergens Tidende har grunn til å tro vil de tre partiene ha som utgangspunkt at den ene grupperingen skal ha ti statsrådsposter, mens den andre skal ha ni.

— Den minste grupperingen i regjeringen bør få statsministerposten, sier Lars Sponheim.

Han fremholder Bondevik som sin favoritt til å lede en regjering, men sier han ikke er låst i det spørsmålet.

Før regjeringsforhandlingene starter, tegner det seg et bilde av en regjering der Høyre har ni medlemmer, inkludert statsministeren, KrF får syv ministre og Venstre tre.

— Det går ikke an å snakke om fordeling av ministerposter før partene har begynt å snakke sammen. Men det er mest naturlig, som i Syse-regjeringen, at Høyre leder regjeringen. Det er vår fremgang som har gjort en borgerlig regjering mulig, sier Jan Petersen til Bergens Tidende.

Dilemma for Bondevik

— Bondevik kan ikke bli leder for en regjering der Høyre har flertall. Det vil bli politisk vanskelig for ham, sier en KrF-kilde med nære bånd til Bondevik.

For Høyre er det uaktuelt både å gi fra seg et flertall i regjeringen og statsministerposten.

— Vi kommer tidlig til å gjøre KrF oppmerksom på at dersom de krever statsministeren, innebærer det at Høyre må ha flertall, er beskjeden fra Høyre-hold.