STIG TORE LAUGEN, NTB

– I stedet for å satse på større og mer levedyktige bruk har regjeringen gjennom denne avtalen gitt mye til små bruk hvor disse pengene betyr lite inntektsmessig, sier næringspolitisk talsmann i Høyre, Ansgar Gabrielsen.

Han viser til at regjeringen tidligere har signalisert at de har ambisjoner om å sikre at norsk jordbruk får en levedyktig struktur, og hevder at årets jordbruksavtale ikke er noe skritt i den retningen.

– Avtalen som det er enighet om betyr at forbrukerne får dyrere mat. Den minsker ikke prisgapet til våre naboland, sier han.

Gøy å se Høyrepolitikeren tror regjeringen vil få store problemer med å innfri sitt eget krav om ti prosent billigere mat til sommeren etter dette avtaleoppgjøret.

– Det blir veldig gøy eller spennende å gjøre opp status etter 1. juli. Jeg har vondt for å tro at maten skal bli så mye billigere, og at forbrukerne skal få alle de seks milliardene som en halvering av matmosen skal gi. Jeg tror det ikke før jeg får se det, fastslår han.

Skjønner ikke Gabrielsen og Høyre beklager videre at ordningen om fritt kjøp og salg av melkekvoter ikke ble tatt inn avtalen i denne omgang.

– Det er synd at denne ordningen ikke ble med i jordbruksavtalen. Jeg skjønner ikke at regjeringen ga etter. På forhånd sa de jo klart ifra at de ville stå hardt på dette punktet. Det er tydelig at regjeringen har gitt etter for å komme i havn, mener Gabrielsen.

Hans parti mener dette er helt feil retning å gå. Høyre vil at bøndene skal kunne kjøpe og selge melkekvoter som de vil, uten noen statlig innblanding. Gjennom å la markedet bestemme tror partiet at Norge vil få større og mer levedyktige gårdsbruk.