Oslo (NTB): Bakgrunnen for de sterke reaksjonene er at de mener at regjeringspartiene åpner for at barn under 15 år som begår alvorlige forbrytelser skal sone i barnevernet istedenfor i fengsel.

– Situasjonen er prekær. Barnevernet er ikke i stand til å ta seg av farlige, kriminelle barn. De er en sikkerhetsrisiko for de andre barna som barnevernet har omsorg for, sa Elisabeth Aspaker (H).

Justisminister Knut Storberget (Ap) forsøkte å nyansere bildet og avviste at det er bestemt at unge, farlige lovbrytere skal være barnevernets og ikke kriminalomsorgens ansvar.

– Barn og unge under 18 år har som hovedregel svært lite i fengsel å gjøre, sa han, og viste til at fengsel ofte fungerer mer som et opplæringssted for en videre kriminell løpebane enn som forbedringsanstalt.

– Det må være mulig på finne løsninger i skjæringspunktet mellom barnevern og kriminalomsorg. Jeg er positiv til de fleste løsninger hvis de bidrar til å få de unge på rett kjøl igjen, sa justisministeren.