Punktene der Høyre, Frp, Venstre og KrF står sammen, blir lagt fram i Høyres egen «enighetsindeks.»

Hovedvekten i Høyres store «borgerlige enighet» vil ifølge Dagens Næringsliv bli lagt på skole— og utdanningspolitikk. Ikke så unaturlig ettersom det er nettopp på dette området at de fire borgerlige partiene har vært mest i takt med hverandre de siste årene.

Enighetsindeksen gjør imidlertid lite inntrykk på Venstre og KrF.

– Politikk og matematikk er to helt atskilte øvelser. Høyre kunne i stedet talt opp de store nasjonale forlikene: Både i klimaforliket, pensjonsforliket og handlingsregelen for bruk av oljepenger stilte Frp seg utenfor, sier Venstres nestleder Trine Skei Grande til avisen.

– Håpløst at det ikke skilles mellom kvantitet og kvalitet i sakene. Alle vet at bestemte saker er viktig for bestemte partier, sier KrFs nestleder Inger-Lise Hansen. Hun fastholder at spriket mellom KrF og Frp i klima- og bistandsspørsmål truer ethvert samarbeid.

Hva synes du om et bredt, borgerlig samarbeid? Syng ut her!