• Vedtatt i EU i 2006 som en reaksjon på terrorangrepene i New York, Madrid og London.
  • Har en EU-hjemmel som gjør det EØS-relevant. Skal derfor innlemmes i norsk lov, dersom ikke regjeringen bruker reservasjonsretten. Den har aldri vært brukt før.
  • Direktivet innebærer at teleselskaper blir pålagt lagring av såkalte trafikkdata imellom 6 og 24 måneder. Regjeringen foreslår 12 måneder av alle data.
  • Det som skal lagres, er opplysninger om hvor og når den enkelte bruker mobiltelefon, sender e-post eller søker på nettet. Innholdet i samtalene skal ikke lagres.
  • Motstanderne kaller det kollektiv overvåking og hevder at svekkelsen av personvernet er mye større enn gevinsten for politiet. Politiet og påtalemyndigheten sier lagring er et nødvendig redskap.
  • I regjeringen har SV og Sp tatt dissens. Ap trenger Høyres støtte for å få direktivet vedtatt i Stortinget.
  • Endelig innstilling skal avgis 30. mars. 5. april skal Stortinget behandle saken.