– Denne prosessen må ta den tid og tempo som skal til. Vi er ikke ferdig med å diskutere disse spørsmålene, selv om vi er for et skille mellom stat og kirke, sier Høyres leder Erna Solberg.

Spørsmålet ble aktualisert i helgen da Kristelig Folkepartis leder Dagfinn Høybråten sendte et brev til de parlamentariske lederne for partiene på Stortinget der han tar initiativ til en tverrpolitisk dialog om forholdet mellom Staten og Den norske kirke.

– Vi er enige i at det bør være et bredt kompromiss og at det ikke bør legges opp til noen stor konflikt i denne saken, sier Solberg.

Hun påpeker at alle politiske partier bortsett fra Senterpartiet ønsker en forandring fra dagens ordning, men at de fortsatt er litt i tenkeboksen.

– Kirken er en så viktig samfunnsinstitusjon ved siden av å være et religiøst trossamfunn at vi må ta tid på å få en avklaring. Men vi har ikke problemer med å diskutere saken med andre partier, sier Høyre-lederen til NTB.